Overzicht postcode 8554

Postcode 8554 ligt in de plaats Ypecolsga, in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Friesland. De postcode omvat 26 adressen.

Alle onder postcode 8554 vallende postcode-6'en

arrow-up icon