Overzicht postcode 8422

Postcode 8422 ligt in de plaats Nijeberkoop, in de gemeente Ooststellingwerf, in de provincie Friesland. De postcode omvat 121 adressen.

Alle onder postcode 8422 vallende postcode-6'en

arrow-up icon