Ontdek vastgoedkansen, door data

Plot is een technologiebedrijf dat alle vastgoed data
verbindt, begrijpbaar en inzetbaar maakt -
voor bedrijven, ondernemers en particulieren.

Ontdek meer ->
Image
Gebruikt door honderden vooruitstrevende bedrijven, ondernemers, overheden en particulieren.
 • qrealinvest logo
 • rijksvastgoedbedrijf-logo
 • arista-logo
 • hk vastgoed logo
graphical divider

Wat we mogelijk maken

Locatie inzicht

Bekijk in één oogopslag wat voor een perceel , gebouw of accommodatie de huidige situatie is, en wat volgens de geldende regelgeving de maximaal toegestane situatie is.

Leer meer over onze data

Acquisitie

Met ons platform en onze algoritmes is het mogelijk al het Nederlandse vastgoed te doorzoeken op basis van al onze variabelen .

Wees als eerste op de hoogte van wijzigingen in bestemmingen, plannen, visies, gemeentelijke besluiten, en de percelen waar die van toepassing op zijn.

Bekijk waar je naar kan zoeken

Verbinden

We brengen partijen met een verkoop intentie in contact met geïnteresseerde ontwikkelaars en beleggers binnen ons netwerk

2000+ ontwikkelaars en beleggers
Image

Oplossingen voor

Ontwikkelaarsplus interface icon

Op zoek naar alle locaties in Nederland met bepaalde ruimtelijke kenmerken? Wij kunnen u concreet op weg helpen. Verkrijg inzicht in wat er per locatie mogelijk is, of zoek op grote schaal en ontvang een lijst van potentielocaties.

Uw acquisitie versterken door woningeigenaren te benaderen waarvan u weet dat er vergunningsvrij significant mag worden bijgebouwd? Wij kunnen u op weg helpen. Mocht u een specialisatie hebben, kunnen wij u in de richting wijzen van woningen waar juist vraag kan zijn naar die specialisatie.

Efficiënt doorrekenen of een kans daadwerkelijk een kans is? Verkrijg snel inzicht in gaande huurprijzen, taxatiewaardes, transactieprijzen en vraagprijzen.

Weten wat het effect is van een nieuwe regelgeving, of wat de collectieve gevolgen zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van een wijk? Of wilt u subsidieaanvragen stimuleren door burgers inzicht te geven in de (bouw) mogelijkheden van hun eigen woningen? Met onze gegevens zijn vele integraties mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

Probeert u te begrijpen wat het bestemmingsplan zegt over uw woning? Wij kunnen u op weg helpen. Zo kunt u gemakkelijk te weten komen wat u vergunningsvrij mag bijbouwen, of wat er met een omgevingsvergunning maximaal op uw perceel gebouwd mag worden.

Onze data

Wij combineren de data van alle publieke databronnen met onze unieke, in-house ontwikkelde machine-learning modellen.

Hierdoor is de juiste data beschikbaar, doorzoekbaar en inzichtelijk.

Percelen
 • oppervlakte
 • oppervlakte bebouwd
 • bouwvlak
 • vormingsdatum
 • ligging
 • geometrie
 • bestemmingen (m², naam)
 • vigerend bestemmingsplan
 • vigerende structuurvisie
 • bestaand bouwvolume (m³)
 • toegestaan bouwvolume (m³)ML
 • te koppelen aan
 • gebouwen
 • accommodaties
Gebouwen
 • ligging
 • bouwjaar
 • dakhoogte
 • goothoogte
 • dakvorm
 • volume
 • bestemmingen (m², naam)
 • afstand tot A-weg
 • afstand tot B-weg
 • afstand tot grote stad
 • afstand tot middelgrote stad
 • afstand tot kleine stad
 • hoeveelheid woningen binnen 250m
 • vergunningsvrije uitbouw (m³)ML
 • te koppelen aan
 • perceel
 • accommodaties
Accommodaties
 • adres
 • ligging
 • oppervlakte
 • functies
 • typologie
 • energielabel
 • bedrijven (naam, sbi)
 • publieke vraagprijzen
 • transactieprijzen
 • WOZ waardes
 • huurprijzen
 • huidige marktwaardeML
 • huidige huurprijsML
 • te koppelen aan
 • gebouw
 • perceel

Omdat het mogelijk is percelen te koppelen aan gebouwen en accommodaties, is het mogelijk om percelen te vinden op basis van accommodatie-data, en vice-versa.

arrow-up icon