Overzicht postcode 8529

Postcode 8529 ligt in de plaats Koufurderrige, in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Friesland. De postcode omvat 38 adressen.

Alle onder postcode 8529 vallende postcode-6'en

arrow-up icon